KAATIO kävi WDBEssä

Projektipäällikkömme Pilvi Nummi kävi ke 28.9.2022 esittelemässä KAATIO-hanketta WDBE-tapahtuman yleisölle. Samassa sessiossa muun muassa SYKEn Henrik Saari esitteli RYHTI-hanketta ja virolainen Cristopher Raitviir Tallinnan tietomallipohjaista kaavoitusta.

Pilvin esityksessä fokus oli yhteiskehittämisessä, ja aihe herättikin paljon kiinnostusta. Jokainen tämän session puhuja korosti omassa esityksessään yhteistyön tärkeyttä, joten oli mukava pitää esitys hankkeesta, jossa yhteistyöstä on paljon kerrottavaa.

Esitys poiki useita keskusteluita niin yhteiskehittämisestä kuin tietomallipohjaisesta kaavoituksestakin. Käydyistä keskusteluista mainittakoon tietomallipohjaista rakennuslupaprosessia kehittävä Rava3 PRO -hanke. KAATIOn kanssa tiedonvaihtoa toivottiin liittyen kaavatiedon välittämiseen automaattiseen rakennusvalvontaan. Palaamme varmasti asiaan KAATIO-hankkeen etenemisen myötä.

KAATIO pääsi WDBEssä isolle esiintymislavalle muiden maankäytön digitalisaatiohankkeiden kanssa. (Kuva: Henrik Saari)

WDBE eli World of Digital Built Environment on Kirahubin organisoima tapahtuma, jonka rahoitus tulee Suomesta, Virosta ja Hollannista. Tapahtuma kokoaa yhteen rakennetun ympäristön digitalisaation parissa eri tavoin työskenteleviä asiantuntijoita yrityksistä, tutkimuksesta ja julkiselta sektorilta.