Hankkeen tavoitteet

KAATIO-hanke (Kaavan tuottaminen vakioidun tietomallin mukaisena eri ohjelmistoin) on 16 kunnan ja Kuntaliiton yhteinen VM:n Digikannustin-hanke, jossa tehdään yhteistyötä ohjelmistotoimittajien kanssa.

KAATIO-hankkeen projektisuunnitelmassa olemme kiteyttäneet hankkeen tavoitteet seuraavasti:

Hanke edistää kuntien siirtymistä tietomallipohjaiseen kaavoitukseen tuottamalla kunnissa vakiintuneessa käytössä oleviin kaavasovelluksiin kyvykkyydet tuottaa kansallisesti yhteentoimivaa kaavatietoa.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ratkaisut (ohjelmistoratkaisu sekä tiedon tuottamisen prosessi) uusien kaavojen tuottamiseksi vakioidulla tietomallilla.

Uusien kaavojen lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia vanhojen kaavojen muuntamiseksi tietomallin mukaiseen muotoon.

Hankkeessa toteutetaan kunnissa vakiintuneessa käytössä oleviin kaavan laadintaan tarkoitettuihin ohjelmistoihin ratkaisu (ohjelmistoratkaisu(t) ja tiedon tuotantoprosessi), jolla yhteentoimivaa kaavatietoa voidaan tuottaa helposti.